Chrysochroa ephippigera
Location:

Size:4 cm
Chrysochroa_ephippigera.jpg (61360 bytes)

 

BACK